Καταπολέμηση του ιού της νόσου των πουλερικών με χρήση ασβέστη

Κατά την πρόσφατη έξαρση της γρίπης των πουλερικών τόσο σε Ευρωπαϊκή όσο και σε Παγκόσμια κλίμακα, φάνηκε πόσο δύσκολος είναι ο έλεγχος της νόσου. Αυτό συμβαίνει εξ' αιτίας της ανθεκτικότητας και της ταχύτητας διάδοσης του ιού Η5Ν1.


Ο ασβέστης που είναι ένα φυσικό προϊόν έχει τέτοιες ιδιότητες που τον καθιστούν κατάλληλο για την καταπολέμηση και τον έλεγχο της  γρίπης των πουλερικών. Στην Γερμανία, η καταπολέμηση με ασβέστη του ιού Η5Ν1, που είναι υπεύθυνος για την γρίπη των πουλερικών, έχει καθιερωθεί από το 1997 και εφαρμόστηκε με επιτυχία το 2007 όταν εμφανίστηκε η ασθένεια στην Βαυαρία. Την ίδια επιτυχία είχε η χρήση ασβέστη στην Τουρκία το 2006 και την Ιαπωνία το 2007.


Η πρώτη επιστημονική μελέτη για την καταπολέμηση του ιού Η5Ν1 με ασβέστη έγινε το 2007 από το Ινστιτούτο Παστέρ, στη Λίλλη σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό (EuLA), τον Ιαπωνικό και τον Καναδικό Σύνδεσμο Ασβέστη.


Η μελέτη διεξήχθη σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και γαλλικές προδιαγραφές για την καταπολέμηση του ιού με απολυμαντικά μέσα και έδειξε πόσο αποτελεσματική  και πόσο άμεση ήταν η χρήση ασβέστη (μέσα σε 5 λεπτά στους 4ο C).


Ο καθηγητής Βιαλέτ του Ινστιτούτου Παστέρ παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης στην διεθνή επιστημονική κοινότητα στο Διεθνές Συνέδριο για την γρίπη των πουλερικών στην Μπανγκόκ τον Ιανουάριο του 2008.


Μετά την δημοσίευση της επιστημονικής μελέτης, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ασβέστη (EuLA) συνέταξε " Πρακτικές Οδηγίες χρήσης ασβέστη κατά της Νόσου των Πουλερικών " το πρώτο μέρος των οποίων έχει ήδη δημοσιευθεί. Οι οδηγίες αυτές συντάχθηκαν σε συνεργασία με τον οργανισμό τροφίμων και τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας.


Στις οδηγίες περιγράφονται τρόπου εφαρμογής του ασβέστη για την απολύμανση των εσωτερικών χώρων, των εξωτερικών χώρων, των τοίχων, των περιττωμάτων και των νεαρών πτηνών, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της γρίπης των πουλερικών.


Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο ασβέστης χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές προστασίας περιβάλλοντος, όπως στον καθαρισμό του πόσιμου νερού, στην επεξεργασία – εξουδετέρωση των αστικών λυμάτων, απόσμηση σταθεροποίηση της λυματολάσπης, καθαρισμό καυσαερίων καθώς και στην γεωργία για την εξουδετέρωση και τον εμπλουτισμό εδαφών με έλλειψη ασβεστίου.

________________________________________________________________
*Δημοσίευμα της EuLA σε Ευρωπαϊκές εφημερίδες τον Φεβρουάριο του 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΒΕΣΤΗ

  1. Ψεκασμός εξωτερικών χώρων  

Στην αρχή του κύκλου παραγωγής, συστήνεται στο έδαφος του εξωτερικού χώρου να απλώνετε σκόνη ασβέστη, σε ποσότητες περίπου μισό χιλιόγραμμο ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην συνέχεια το έδαφος ραντίζετε με νερό.

  1. Απολύμανση περιττωμάτων  

Α) Για την πρόληψη της νόσου απλώνετε 2 χλγ. σκόνη ασβέστη ανά τετραγωνικό μέτρο κοπριάς πάχους 20 εκατ. μέσα στο πτηνοτροφείο.

Β) Για την καταπολέμηση της νόσου απλώνετε 20 χλγ. σκόνης ασβέστη ανά τετραγωνικό μέτρο σε κοπριά πάχους 20 εκατ. μέσα στο πτηνοτροφείο. Στη συνέχεια απομακρύνετε το μίγμα ασβέστη-κοπριάς για ομογενοποίηση.
Σε 24 ώρες η απολυμασμένη κοπριά, μπορεί να διατεθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  1. Απολύμανση εσωτερικών χώρων  

Απλώνετε 1 χλγ. σκόνη ασβέστη ανά τετραγωνικό μέτρο στο πάτωμα ή στο έδαφος και ψεκάζετε με νερό. Αφήστε να δράσει ο ασβέστης για 2 ώρες. Στη συνέχεια σκουπίζετε τον χώρο και απομακρύνετε τον ασβέστη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γεωργικές καλλιέργειες.

  1. Ψεκασμός τοίχων  

Συστήνετε ο ψεκασμός των τοίχων του πτηνοτροφείου με ασβεστόνερο σε αναλογία 20 χλγ. ασβέστη σε 50 λίτρα νερό.
    

Δημοσίευση της EuLA στο διεθνές περιοδικό ZKG