Αρχική Σελίδα

limekiln

Ο Ασβέστης είναι ένα από τα παλαιότερα γνωστά υλικά, το ίδιο παλιό όσο και η πέτρα. Χρησιμοποιήθηκε το 4000 π.Χ. για την κατασκευή των πυραμίδων της Αιγύπτου και το 1500 π.Χ. για τα παλάτια της Κνωσού στην Κρήτη, κατασκευές οι οποίες υφίστανται ακόμα και σήμερα.

Ο ασβέστης δεν αποτελεί ένα απλό ρευστοποιητή του κονιάματος, αλλά συνεισφέρει καθοριστικά σε μια σειρά ιδιοτήτων του, ενεργώντας μέσα από την χημική του συμπεριφορά, ως δραστικό συστατικό του.

 

Σκοποί της οργάνωσης είναι:


α) Η διαφύλαξη , η μελέτη, η διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της και εκπροσώπηση στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του Κοινωνικού συνόλου.


β) Η ανάπτυξη πνεύματος εμπαγγελματικής αλληλεγγύης και αλληλοεξυπηρέτησης, προάσπιση των συμφερόντων των μελών, καθώς και αποφυγής του αθέμιτου ανταγωνισμού.


γ) Η κατοχύρωση του επαγγέλματος και η επίλυση των προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο.


δ) Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του επαγγελματικού συνδικαλισμού στον κλάδο των ασβεστοποιών, με τη μαζική συμμετοχή όλων.

 

 

| ©2007 Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου - Hellenic Lime Association |